THÔNG BÁO NGHỈ LỄ NGÀY GIẢI PHÓNG MIỀN NAM 30/4 & QUỐC TẾ LAO ĐỘNG 01/05/2023

FCCOM - Đơn vị thành viên của Ngân hàng MSB

THÔNG BÁO NGHỈ LỄ NGÀY GIẢI PHÓNG MIỀN NAM 30/4 & QUỐC TẾ LAO ĐỘNG 01/05/2023

April 21, 2023 0 Bình luận

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ *** _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MTV CỘNG ĐỒNG FCCOM

TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO ĐẾN QUÝ KHÁCH HÀNG VỀ LỊCH NGHỈ LỄ NGÀY GIẢI PHÓNG MIỀN NAM 30/04, QUỐC TẾ LAO ĐỘNG MÙNG 01/05/2023 NHƯ SAU:

THỜI GIAN NGHỈ LÀM VIỆC: 05 NGÀY
TỪ NGÀY 29/04/2023 ĐẾN HẾT NGÀY 03/05/2023 VÀ SẼ TRỞ LẠI LÀM VIỆC BÌNH THƯỜNG VÀO THỨ NĂM NGÀY 04/05/2023