FCCOM ĐỒNG HÀNH CÙNG PJICO CUNG CẤP GÓI BẢO HIỂM SINH MẠNG SAFE PLUS CHO KHÁCH HÀNG.

FCCOM - Đơn vị thành viên của Ngân hàng MSB

FCCOM ĐỒNG HÀNH CÙNG PJICO CUNG CẤP GÓI BẢO HIỂM SINH MẠNG SAFE PLUS CHO KHÁCH HÀNG.

September 20, 2021 0 Bình luận

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ *** _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

BẢO HIỂM SINH MẠNG SAFE PLUS

KHÔNG LOẠI TRỪ RỦI RO COVID-19

ÁP DỤNG CHO NHIỀU ĐỘ TUỔI (TỪ 10-65 TUỔI)

PHÍ BẢO HIỂM CHỈ TỪ 100,000 ĐỒNG

QUYỀN LỢI BẢO HIỂM LÊN ĐẾN 200,000 ĐỒNG

THỦ TỤC NHANH CHÓNG, ĐƠN GIẢN, THUẬN TIỆN