FCCOM CÙNG LIAN CUNG CẤP GÓI BẢO HIỂM TAI NẠN CÁ NHÂN

FCCOM - Đơn vị thành viên của Ngân hàng MSB

FCCOM CÙNG LIAN CUNG CẤP GÓI BẢO HIỂM TAI NẠN CÁ NHÂN

August 11, 2022 0 Bình luận

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ *** _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

BẢO HIỂM TAI NẠN CÁ NHÂN

ÁP DỤNG CHO NHIỀU ĐỘ TUỔI (TỪ 0-60 TUỔI)

PHÍ BẢO HIỂM CHỈ TỪ 80,000 ĐỒNG

QUYỀN LỢI BẢO HIỂM LÊN ĐẾN 50.000,000 ĐỒNG

THỦ TỤC NHANH CHÓNG, ĐƠN GIẢN, THUẬN TIỆN